Pazar , Aralık 17 2017
reklamreklamreklamreklamreklamreklamreklamreklamreklamreklamreklamreklam

İman nedir?

iman nediriman nedir

Sual: İman nedir? CEVAP İman, bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü teâlâ tarafından bildirilen, Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir. Amentü şöyledir: Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi …

Devamını oku »

Nur Kasidesi Şiir

Nur KasidesiNur Kasidesi

Annem beni yetiştirdi, bu hizmete yolladı. Teslim etti Risâleyi, Allah’a ısmarladı. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana, Sütüm sana helâl etmem, çalışmassan Kur’ana. Yazdığımız Risâledir, okuyoruz Kur’an’ı, Biz nurların yardımıyla hıfzederiz îmanı.

Devamını oku »

Elyesa Aleyhisselam

Elyesa AleyhisselamElyesa Aleyhisselam

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyas aleyhisselamdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Musa aleyhisselamın dînini yaymakla vazifelendirilmiş nebî idiler. İlyas aleyhisselam, İsrailoğullarını Allahü teâlâya îmâna ve ibâdete çağırdı. Onu dinlemediler, hattâ memleketlerinden kovdular. Ba’l adındaki puta tapmaya ısrarla devâm ettiler.

Devamını oku »

Hanefi Mezhebi

hanefi mezhebihanefi mezhebi

Ehl-i sünnetin reisidir. Fıkıh bilgilerini, Ehl-i sünnet itikadını topladı. Yüzlerce talebesine öğretip, kitaplara geçirilmesine sebep oldu. Müslümanlar tarafından kağıt imali bunun zamanında başladı.

Devamını oku »